Δίκτυα

Στο κεφάλαιο των δικτύων η ITSolution σας παρέχει με υπευθυνότητα τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων
 • Εγκατάσταση δικτύων Η/Υ (μαζί με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που πιθανώς να απαιτείται)
 • Remote connection με την εταιρεία σας (VPN)
 • Εγκατάσταση terminal servers (RDP, Citrix)
 • Έλεγχος δικτύου
 • Διαχείριση και Υποστήριξη των συστημάτων της εταιρείας σας
 • Εγκατάσταση λογισμικού και υλικού για την αυτοματοποίηση γραφείου
 • Αυτόματη εγκατάσταση λογισμικού με το άνοιγμα του υπολογιστή
 • Εγκατάσταση κεντρικού ηλεκτρονικού FAX
 • Συστήματα Αυτοματισμών
 • Διαδικτυακές εγκαταστάσεις και λύσεις (π.χ. servers, routers, firewalls κλπ)
 • Ασύρματη (WiFi) επικοινωνία ή σύνδεση στο internet (μισθωμένα κυκλώματα και dialup, adsl)
 • Καθημερινή αποστολή σφαλμάτων του δικτύου στην ομάδα ITSolution και έλεγχος-αντιμετώπιση αυτών. (κατόπιν συμβολαίου)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων

 

i network